Skazana

19 tekstów – auto­rem jest Ska­zana.

Pos­ta­wić Ci drinka?
Wo­lałabym dom.

https://www.facebook.com/1727934214159966/photos/pcb.1849660245320695/1849655128654540/?type=3&theater su­kien­ka w kwiaty folk


Wiem że cier­pi Two­je ser­ce pełne lęku,
a sa­mot­ność to­warzyszką Twoją wierną

Jak można nie chodzić po błocie, sko­ro całą noc pa­dało
i jeszcze te­raz niebo deszczem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2018, 14:17

Teraz

Niech będzie te­raz.

Niech nie cze­ka na jut­ro, na zgodę.
na dob­ry mo­ment czy na po­godę.

Niech się wy­darzy i chwy­ci za gardło,
za ser­ce, za myśli, które pob­ladną.

Niech się zadzieje i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 stycznia 2017, 14:59

Miły Panie

I tak bar­dzo nierozsądna młoda panna
Znów poz­wa­la pa­nu na zbyt wiele
I tak ku­sisz, chcesz owinąć wokół palca
Sta­rasz się i wyczy­niasz ceregiele

I choć ona tak się cie­szy i Cię chwali
Nie ob­rastaj cza­sem w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 stycznia 2017, 18:53

zamykam oczy

za­mykam oczy by z Tobą być
zam­knąć za sobą uchy­lone drzwi

za­mykam oczy i słyszę Twój głos
choć ry­sa wad przeszy­wa mnie wskroś

za­mykam oczy i tonę w Twych snach
wolę za­wie­rzyć, że los tak chciał

za­mykam oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 20:54

Zima

Dzi­siaj po raz pier­wszy wokół pachnie zima
Choć ja w ser­cu wciąż Twój za­pach trzymam
Two­je oczy ja dos­trze­gam w płat­kach śniegu
I do­tyki ciepłe w wiat­ru os­trym mgnieniu

Zi­ma całkiem zam­roczyła moją głowę
Myśli z Tobą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 listopada 2016, 22:26

Ziemia

Czar­na ziemia, a w niej śmierć
Przycza­jony biały dzień
Rzęsy ma­lowa­ne krwią
Prze­poco­ne us­ta wskroś
Krzyczy bombą czy­jaś złość

Spoj­rze­nie og­nia jasne
Zniewa­la ka­mieni­ce ciasne
Ucie­czek ścieżki znikają
Nabój tra­fił w nasze serce
I mnie To­bie um­rzeć przyjdzie

Kałach strze­la w nieba [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 października 2016, 20:42

Ta sama

Miłość po­zos­ta­je ta sama
Choć już zaw­sze inaczej będziesz pat­rzeć w mo­je oczy
Porzu­cone, na­syco­ne znów tęsknotą, choć tym ra­zem z wyboru

Miłość po­zos­ta­je ta sama
Tyl­ko trochę za­kurzo­na, za­pom­niana, wyb­lakła i tak od­legła, choć bliska, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 października 2016, 17:42

Jesień

Iza sie­działa na fo­telu, pijąc her­batę, gdy Ma­ja prze­mie­rzała wzro­kiem wi­dok zza ok­na. Krop­le deszczu po­woli spa­dały z mok­rych liści drzew, a brze­giem dro­gi płynął wąski stru­myk wo­dy. Cała uli­ca kąpała się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 września 2016, 16:21

Choć

Kochać Ciebie nie przestałam,
obojętna twarz okłamu­je świat.
Każde­go dnia Twoich oczu szukałam,
cho­ciaż wiem, że nig­dy nie będzie nas.

Mo­je dłonie tak stęsknione
cze­kały Twoich objęć i wciąż
w mo­jej głowie myśli niespełnione
kłębiły się w każdy dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2015, 17:00

Listopadowy cud

Zno­wu jadę autobusem.
Pa­da zły, je­sien­ny deszcz.
Wpa­dam w brudzące kałuże.
Star­sza pa­ni gor­szy się.

Bo ci młodzi zapomnieli,
co to ra­dość małych rzeczy.
W dużym świecie zagubieni
są, gdy życie ciągle męczy.

Lecz dlacze­go ten listopad
jest tak bar­dzo uciążliwy?
Sko­ro cu­da się zdarzają,
war­to, byśmy w nie wierzyli.

Masz nadzieję? Masz marzenia?
Żyj wciąż dniem jak­by ostatnim.
Nig­dy nie wiesz, co cię czeka.
Szu­kaj cu­du. Skup się na nim. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 listopada 2015, 20:17
Skazana

Zawsze jest tak, że może być gorzej lub lepiej. Zawsze masz wybór.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Skazana

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 marca 2018, 09:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Postawić Ci drin­ka? Wo­lałabym dom. https://www.facebook.com/1727934214159966/photos/pcb.1849660245320695/1849655128654540/?type=3&theater [...]

27 lutego 2018, 14:44Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Postawić Ci drin­ka? Wo­lałabym dom. https://www.facebook.com/1727934214159966/photos/pcb.1849660245320695/1849655128654540/?type=3&theater [...]

27 lutego 2018, 12:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Postawić Ci drin­ka? Wo­lałabym dom. https://www.facebook.com/1727934214159966/photos/pcb.1849660245320695/1849655128654540/?type=3&theater [...]

25 lutego 2018, 14:25szpulka sko­men­to­wał tek­st Postawić Ci drin­ka? Wo­lałabym dom. https://www.facebook.com/1727934214159966/photos/pcb.1849660245320695/1849655128654540/?type=3&theater [...]

25 lutego 2018, 14:17Skazana do­dał no­wy tek­st Postawić Ci drin­ka? Wo­lałabym dom. https://www.facebook.com/1727934214159966/photos/pcb.1849660245320695/1849655128654540/?type=3&theater [...]

24 stycznia 2017, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Teraz

21 stycznia 2017, 06:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Miły Pa­nie

20 stycznia 2017, 23:55CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miły Pa­nie

20 stycznia 2017, 19:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miły Pa­nie

14 stycznia 2017, 01:32ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st zamykam oczy